UČENIČKI PARLAMENT

  Učenički parlament učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i njihovo učešće u donošenju odluka koje ih se neposredno tiču. Učešćem u radu parlamenta našim učenicima se pruža prilika za razvijanje tolerancije, odgovornosti, inicijative i kritičkog mišljenja.

  Parlament se bira svake školske godine i ima predsednika. Na prvoj sednici ove školske godine, održanoj u septembru 2017. za predsednika je većinom glasova izabran učenik Miloš Dronjak VIII-4, dok je za zamenika izabrana učenica Jana Spasojević VII-2.

  Od 21. januara 2003. godine, kada je zvanično počeo sa radom, učenički parlament naše škole uspešno organizuje brojne akcije i manifestacije. Neke od njih su:

 • Knjige za decu iz Svratišta
 • Humanost na delu
 • Knjiga prijatelju za decu Kosova
 • Pružimo ruku prijatelju
 • Paketići za Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine
 • Tribine
 • Debate
 • Dečji samit
 • Karaoke
 • Disko veče
 • Inicijativa za odabir sportiste i sportistkinje generacije
 • Međuodeljenjska takmičenja u fudbalu
 • Akcija čišćenja školskih klupa
 • Takmičenje u brzalicama na engleskom jeziku
 • Učešće u akciji „Očistimo Srbiju”
 • Saradnja sa Kancelarijom za mlade - Obrenovac
 • Saradnja sa Unijom srednjoškolsih đačkih parlamenata
Paketić za decu svratišta (12.01.2018.)...
Novogodišnja žurka (29.12.2017.)...

i                 
 
                 
Logo_skole.png